Trimite-ne un email la: contact@clujproperties.ro

Termeni si conditii

Informatii despre Termeni si conditii

Termeni si conditii

 POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 
PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat
de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește
crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care
să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.
Este responsabil pentru operarea paginii web www.clujproperties.ro și
are calitatea de operator Classic Events Consulting SRL, având sediul în
Florești, strada Răzoare, nr 152 judet Cluj, având codul unic de înregistrare
nr. 35720195 şi număr de ordine în registrul comerţului J12/853/2016.
  Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste
16 ani.
În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și
având în vedere că protecția datelor dvs. reprezintă o preocupare majoră și
constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care
stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la
vizita dvs. pe pagina noastră web,scopul și temeiul prelucrării, durata
prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum
șidrepturile pe care le aveți în calitatea dvs. de persoana
vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților
fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu
caracter personal.
 
1.       Definiții
”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă
este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin
referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale.
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu
sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea
sau distrugerea;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția
sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și
mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern,
operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în
dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în
numele operatorului;
 
 
Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal,
echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost
aduse la cunoștință.
Classic Events Consulting SRL în calitate de operator, prelucrează datele într-un
mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau
organizatorice corespunzătoare.   
2.       Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul.
Temeiul. Durata Prelucrării
Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare
pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web și pentru a
vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu
serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este
permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.
În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:
 
-          Nume și prenume
-          Adresa și adresa de corespondenta
-          Număr de telefon
-          Adresă de e-mail
-          IP
 
                Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate,
explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu
aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară
îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.
                Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea
datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care
prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin
care prelucrăm datele tale.
                CREAREA UNUI CONT
                În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul
nostru www.clujproperties.ro vă solicităm și colectăm numele, prenumele,
adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.
                Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop
precontractual, pentru a vă putea permite să accesați serviciile noastre și pentru
a putea efectua o tranzacție, temeiul prelucrării fiind obligația contractuală. În
măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. Classic Events
Consulting SRL nu va putea onora solicitările dvs.
                Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a
contului creat, până în momentul ștergerii contului, însă nu mai mult  de o
perioadă de 3 ani ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi.
Te vom notifica înainte de a închide contul tău de client și a șterge toate datele
asociate acestui cont de client. Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului
nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
 
crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul
transfer către o țară terță sau o organizație internațională.
                REALIZAREA UNEI TRANZACȚII
                În momentul completării și finalizării formularului de contact vă
solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de contact, adresa de
livrare, nr. de telefon și adresa de email și IP.
                Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual,
pentru a ne executa obligațiile contractuale. 
                Totodată datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a
completa și documentația aferentă realizării tranzacției. Datele dvs. cu caracter
personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe
un termen de 3 ani de la data ultimei tranzacții acesta fiind termenul  de
prescripție.
                Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate,
datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate partenerilor noștri contractuali de
încredere, selectați în mod atent:
 furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în
România;
 furnizorul serviciilor de contabilitate
 furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail
 furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu
tine, situat în România;
 curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
 procesatorii serviciului de plăți online
                Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu
vor face obiectul unui transfer către o țară terță sau o organizație internațională.
                NEWSLETTER – MARKETING DIRECT
                Abonarea și dezabonarea la newsletter-
ul www.clujproperties.ro este gratuită și voluntară și se face exclusiv în
baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare
periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor,
Promoțiilor, etc. noastre într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din
partea noastră cu referire la informațiile conținute de acesta.
                Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de
e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date vor fi folosite în mod exclusiv
pentru a vă ține la curent cu privire la serviciile și ofertele noastre. Temeiul
prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata
prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.
                Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa
de mail contact@clujproperties.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din
cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea
prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării
efectuată înainte de retragerea acestuia.
 
                Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau
împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație
internațională
                 COOKIE-URI
                Site-ul www.clujproperties.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind
date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta.
Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor,
acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în
care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini,
memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul
site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat
accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia.
                Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi
segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului,
fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea
unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri
folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac publicitate). Cu toate
acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.
                Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail, astfel
încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.
                Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.
                În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să
împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de
cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare
în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate
conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.
                 LINK-URI
                Acest site poate conţine link-uri către alte site-uri. Classic Events
Consulting SRL nu este responsabil de politica de confidenţialitate practicată de
aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte
informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele
expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.
Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește
o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi
transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de
acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește
informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă
indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați
logat.
În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui
vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă
interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place”' de pe
Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă
direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.
Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea
ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile
dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții
dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului
respectiv.
3.       Securitatea datelor dvs. cu caracter personal
 
                Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru
noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea
principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod care asigură
securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de
protecție a datelor.
                Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării
informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor
personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online.
Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor
pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui
lacăt, poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet
Explorer.
4.       Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată
                 Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și
libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului
acestora la protecția datelor cu caracter personal.
                În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți
dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în
vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:
                -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se
comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în
care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate,
perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu
este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui
proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
                -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există
erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita
corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui
destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru
se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
                -dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți
dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă
ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam
exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii
datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă
subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării,
dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică
dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
                -dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea
datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras
consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă
opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce
privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele
cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele
cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
societății informaționale.
 
                -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea
datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă
prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată
                -dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în
orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării
de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse.
                - dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate
bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.
                Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o simplă
cerere adresată Classic Events Consulting SRL, în calitate de operator, la
sediul nostru sau la adresa de email contact@clujproperties.ro sau prin
accesarea funcțiilor puse la dispoziție pe site-ul nostru (link export și
ștergere).
                În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai
posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
5.       Date de contact
                Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice
ale Classic Events Consulting SRL pe care le poți accesa de pe site-ul nostru.
Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori
prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la
informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă
există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea
informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub
care au fost culese informaţiile.               
Prezenta informare  a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă
pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul
acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către
acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în
legătură cu aceste pagini web.

Expert in imobiliare Wizmo compariimobiliare bumerartFolosim Cookies Site-ul nostru foloseste cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre cum le folosim in site si cum poti gestiona consimtamantul vei putea gasi in
Termeni si conditii de confidentialitate si Setari personalizate cookies Sunt de acord